Nieuws


KSW en Litserborg ontmoeten elkaar op burendag 22 september 2018

Op zaterdag 22 september a.s. kunnen bewoners van Klein Schalig Wonen en Litserborg elkaar treffen in de dungense belevingstuin.

Op deze dag is het landelijke burendag en dat gaan we samen vieren. Samen met Hart voor Den Dungen zal Stichting Dungense Belevingstuin een gezellig samenzijn organiseren in de tuin.

Meer info volgt op een later tijdstip.