Nieuws


Ontvangen cheque oud medewerkers De Donk-De Herven

Woensdag 13 juni heeft het Bestuur van Stichting Belevingstuin Litserborg een geldcheque in ontvangst mogen nemen van oud-medewerkers Bejaardencentrum De Donk in Den Dungen.

Begin dit jaar hebben Bernadette Bekkers, Gerda Leusink en Rien de Keijzer, allen voormalige werknemers bij bejaardencentrum Vivent – De Donk en De Herven als respectievelijk locatiemanager Zorg & Wonen, verpleegkundige en vrijwilliger, het idee opgepakt om een reünie te organiseren voor alle oud-medewerkers De Donk en De Herven. Onder het motto “die goeie ouwe tijd” is de aftrap gedaan en na een aankondiging via social media waren er binnen enkele dagen al tientallen aanmeldingen.

Op vrijdag 1 juni was het zover. Ruim 80 enthousiaste oud-medewerkers en kwamen in Litserborg bij elkaar voor een gezellige reünie. Er werd gezellig bijgepraat over ‘die goeie ouwe tijd’ en hoe het ze in de jaren daarna is vergaan. Weinig oud-medewerkers zijn op dit moment nog werkzaam bij Vivent. De meeste hebben na het tijdperk De Donk en De Herven elders een nieuwe werkkring gevonden.

Bernadette Bekkers gaf tijdens haar toespraak aan dat het eventueel overgebleven geld van deze reünie zal worden geschonken aan de Stichting Dungense Belevingstuin. Op woensdag 13 juni jl. heeft Jan Cooijmans, namens het bestuur Stichting Dungense Belevingstuin een mooie cheque in ontvangst mogen nemen. Jan Cooijmans gaf aan zeer erkentelijk en verheugd te zijn met deze financiële bijdrage. De belevingstuin kan alleen in stand worden gehouden via donaties of andere financiële steun.

Voor het Beheer & Onderhoud is inmiddels een groep vrijwilligers geformeerd die wekelijks de nodige werkzaamheden uitvoeren in de tuin. Medio augustus zal ook Cello Tuinrijk periodiek onderhoud gaan verrichten in de belevingstuin. Op deze manier proberen wij de belevingstuin op orde te houden zodat alle belangrijke zintuiglijke aspecten: ruiken, voelen, zien het gehele jaar aanwezig.