Nieuws


Onthulling notenboom

Afgelopen week heeft een notenboom een mooi plekje gekregen in de binnentuin van Litserborg.
Deze notenboom is geschonken door Leo van de Westenlaken (bestuurslid Stichting Vrienden van de Donk).

Op zaterdag 21 november jl. hebben we de notenboom officieel onthuld.

onthulling notenboom 21 nov 2015 2onthulling notenboom 21 nov 2015 3

Onder toeziend ook van Leo en Geerdien van de Westenlaken heeft mevrouw Bijvoet de plaquette onthuld.

Stichting Dungense Belevingstuin is heel erg blij met deze donatie Dit is weer een stap vooruit naar de ontwikkeling van de belevingstuin die in de komende jaren (in fasen) zal worden verwezenlijkt rondom Litserborg.

onthulling notenboom 21 nov 2015