Nieuws


Donatie Kleine Meierij

Op 3 november jl. heeft Stichting Dungense Belevingstuin een donatie mogen ontvangen van Kleine Meierij voor de realisatie van de Dungense Belevingstuin.

Zij ondersteunen het initiatief om Sint Michielsgestel dementievriendelijker te maken. Een plek waar jong en oud, met en zonder dementie elkaar kunnen ontmoeten.

Volgens Kleine Meierij sluit deze bijdrage goed aan bij het beleid van Kleine Meierij. Zij dragen regelmatig bij aan maatschappelijke activiteiten en projecten in de gemeenten waarin zij werkzaam zijn met als voorwaarde dat ze het wonen en leven van de inwoners, waaronder de huurders, direct bevorderen.

woningstichtingdekleinemeierij1