Nieuws


Stichting Dungense Belevingstuin opgericht

De afgelopen weken hebben we de Stichting Dungense Belevingstuin een statutair karakter gegeven, we hebben alles notarieel vastgelegd zodat iedereen die ook iets wil betekenen voor onze Stichting weet dat er met serieuze partijen wordt gewerkt.
Het Bestuur Stichting Dungense Belevingstuin bestaat uit:

  • Jan Cooijmans
  • Ester Heesakkers
  • Hans van Lieshout

Wat zijn de doelstellingen voor de komende tijd:

  • De bewoners van Den Dungen betrekken bij de herinrichting Litserborg en het realiseren van een belevingstuin (beleven, bewegen en ontmoeten). Dit geldt voor alle bewoners van Litserborg en inwoners van Den Dungen. Een plek waar ruimte is voor mensen met dementie en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wilt u meehelpen; dan bent u van harte welkom!
  • De tuin komt er alleen als we als Dungenaren samenwerken aan een dementievriendelijk dorp.
    Ook de ondernemers in Den Dungen willen we graag bij dit project betrekken. Uw bijdrage, zowel in financieel opzicht als ook wat betreft kennis en ervaring, is van harte welkom. Voor de Dungense Belevingstuin is het belangrijk dat wij op u kunnen rekenen!
  • Verder willen we iedereen bereiken die wil bijdragen in de vorm van sponsoring (in geld of natura).
    Wij houden ons aanbevolen!

Als wij uw belangstelling hebben gewekt of u wilt nader geïnformeerd worden, dan kunt u contact opnemen met een van de bovenstaande personen die het bestuur vormen van Stichting Dungense Belevingstuin.

P1050425